TECHNOLOGY UPDATE :

การถ่ายภาพเงามืดเทคนิคการถ่ายภาพ เงามืดนั้นโดยทั่วไปแล้วก็คือการถ่ายภาพย้อนแสง ลักษณะของภาพที่ถ่ายได้นั้นจะเป็นการถ่ายเพื่อเก็บรายละเอียดของรูปร่าง,โครงสร้าง โดยการใช้ประโยชน์จากเงาที่ทอดลงมาในทิศทางตรงข้ามกับแสง

การถ่ายภาพแบบย้อนแสงเพื่อให้เกิดเงา เวลาที่เหมาะแก่การถ่ายภาพประเภทนี้คือตอนเช้าหรือตอนเย็น แสงในช่วงนี้จะนุ่มนวนเหมาะแก่การถ่ายเป็นอย่างมาก และเมื่อเราเลือกตัวแบบได้แล้วก็ให้วัดแสงไปที่ฉากหลัง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีความสว่างมากกว่าตัวแบบแล้วปรับชดเชยแสงไปทางลบ เท่านี้เราก็จะได้ภาพที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างออกไปจากภาพที่เราถ่ายทั่วๆ ไปได้แล้ว


จุดสำคัญในการถ่ายภาพย้อนแสง คือการเลือกตัวแบบที่จะสามารถสื่อจุดประสงค์ของผู้ถ่าย หรือสื่อให้ทราบในทันที่ ที่มองดูว่าเป็นภาพอะไร หากเลือกตัวแบบที่สื่อได้ไม่ชัดเจน หรือมีการทับซ้อนของเงามากเกินไปจะทำให้ภาพรกจนดูไม่รู้เรื่องว่าต้องการสื่อถึงอะไร ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับตัวแบบให้มาก


   
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: