TECHNOLOGY UPDATE :

เทคนิคการถ่ายภาพ : เรียนรู้ทางยาวโฟกัส

เทคนิคการถ่ายภาพ

สำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับทางยาวโฟกัสกันครับ สำหรับใครที่ต้องใช้งานกล้องดิจิตอลมิลเลอร์เลสและกล้องดิจิตอล DSLR จำเป็นอย่างมากครับที่จะต้องทราบในเรื่องของทางยาวโฟกัสเนื่องจากว่าจะมีผลต่อองศาการรับภาพนั้นเองครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าคำว่า "ทางยาวโฟกัสคืออะไร"

เทคนิคการถ่ายภาพ ทางยาวโฟกัส(Focal Length)
ทางยาวโฟกัส(Focal Length) คือระยะห่างระหว่างเลนส์ไปจนถึงระนาบของเซ็นเซอร์รับภาพเมื่อโฟกัสไปถึงระยะอินฟินิตี้ (Infinity) ของเลนส์ตัวนั้นๆ เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นขอยกตัวอย่างนิดนึ่งครับ อย่างเช่นเลนส์ 50 มม. ก็จะหมายความว่าเลนส์ตัวนี้มีทางยาวโฟกัสที่ 50 มม. นับจากชิ้นเลนส์หลักไปจนถึง ระนาบของตัวเซ็นเซอร์นั้นเองครับ

สำหรับบทความทางยาวโฟกัส(Focal Length) ในครั้งนี้ยกตัวอย่างจากเซ็นเซอร์รับภาพแบบฟูลเฟรมครับ สำหรับเซ็นเซอร์รับภาพแบบ APS-C นั้นจะต้องคูณทางยาวโฟกัสของเซ็นเซอร์รับภาพเข้าไปอีกครับโดยทางยาวโฟกัสดังกล่าวนั้นจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อของกล้องดิจิตอลรุ่นนั้นๆ ครับ
เทคนิคการถ่ายภาพ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: