TECHNOLOGY UPDATE :

Telegraph

  • เฟซบุ๊กจะเริ่มทดสอบ Telegraph ในปี 2019

    เฟซบุ๊กจะเริ่มทดสอบ Telegraph ในปี 2019

    ฟซบุ๊กเทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง Telegraph ในงาน F8 ตั้งแต่ปี 2016 ซึ่งถูกตั้งเป้าเอาไว้แทนที่การลากสายเคเบิลหรือสายไฟเบอร์ไปตามอาคารต่างๆ ล่าสุดเฟซบุ...

    773
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: