TECHNOLOGY UPDATE :

Sony+G3221

  • Sony G3221 ว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นต่อจาก Xperia M5

    Sony G3221 ว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นต่อจาก Xperia M5

    ด้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่นต่อยอดจาก Xperia M5 ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นในเรื่องของการถ่ายภาพออกมาแล้ว สำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ...

    10,663
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: