TECHNOLOGY UPDATE :

Samsung+Galaxy+A8s

  • Samsung Galaxy A8s ผ่านการรับรองจาก TENAA แล้ว

    Samsung Galaxy A8s ผ่านการรับรองจาก TENAA แล้ว

    ลังจากที่ผ่านการรับรองจาก FCC ของสหรัฐอเมริกามาแล้ว ล่าสุด Samsung Galaxy A8s ก็ได้รับการรับรองจาก TENAA ของประเทศจีน และเป็นการยืนยันว่าจะได้รับการเป...

    994
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: