TECHNOLOGY UPDATE :

Mixed+Reality+as-a-Service

  • ไมโครซอฟท์ ให้เช่าแว่น HoloLens รายเดือน

    ไมโครซอฟท์ ให้เช่าแว่น HoloLens รายเดือน

    ว่น HoloLens ของไมโครซอฟท์มีจุดอ่อนสำคัญคือ ราคาแพงมากถึงชุดละ 5,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1.6 แสนบาท) จึงอาจเป็นอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจที่สนใจเทคโนโลยีนี้ แ...

    2,999
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: