TECHNOLOGY UPDATE :

โฟม

  • นักวิจัยหันไปใช้ไม้เป็นฉนวนแทนโฟม

    นักวิจัยหันไปใช้ไม้เป็นฉนวนแทนโฟม

    ้องปฏิบัติการวิจัยที่อยู่เบื้องหลังการสร้างไม้ผ่านทะลุ ได้พัฒนาวัสดุชนิดใหม่ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นฉนวนที่เป็นมิตรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ราคาถูกกว่...

    512
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: