TECHNOLOGY UPDATE :

สายนาฬิกาอัจฉริยะ

  • Montblanc เปิดตัวสายนาฬิกาอัจฉริยะใหม่

    Montblanc เปิดตัวสายนาฬิกาอัจฉริยะใหม่

    ontblanc ผู้ผลิตสินค้าหรูจากเยอรมนีเปิดตัวสายนาฬิกา e-Strap รุ่นใหม่เรียกว่า Twin Smart Strap โดยมาพร้อมกับความสามารถที่มากขึ้นจากรุ่นแรก อย่างเช่นการ...

    6,459
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: