TECHNOLOGY UPDATE :

ฟิสิกส์ควอนตัม

  • Stephen Hawking เสียชีวิตด้วยอายุ 76 ปี

    Stephen Hawking เสียชีวิตด้วยอายุ 76 ปี

    มื่อคืนวันอังคารครอบครัวของ Stephen Hawking ประกาศว่านักฟิสิกส์ได้ล่วงลับไปแล้วด้วยอายุได้ 76 ปี สตีเฟ่นนั้นได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มากกว่า...

    553
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: