TECHNOLOGY UPDATE :

กลาโหมสหรัฐสั่งให้เลิกใช้ Huawei และ ZTE

สืบเนื่องจากการเตือนของหน่วยงานด้านข่าวกรองและความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา ที่บอกคนอเมริกันว่าอย่าใช้สินค้าของ Huawei และ ZTE จนกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเตรียมจะเลิกใช้ Huawei และ ZTE ล่าสุดกระทรวงกลาโหมสหรัฐตามรอย สั่งให้กองทัพสหรัฐทั่วโลกเลิกใช้งานโทรศัพท์ของทั้งสองแบรนด์แล้ว

กลาโหมสหรัฐสั่งให้กองทัพเลิกใช้ Huawei และ ZTE

โฆษกของกระทรวงกลาโหมให้เหตุผลว่า Huawei และ ZTE อาจเป็นภัยต่อความมั่นคง ซึ่งคำสั่งนี้ไม่เพียงมีผลในกองทัพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงร้านค้าปลีกต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในหรืออยู่ใกล้ๆ กองทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ตามที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งปีที่แล้วอุปกรณ์ Huawei และ ZTE ถูกขายตามร้านค้าปลีกใกล้กองทัพราว 2,400 เครื่อง อย่างไรก็ตามทางเพนตากอนไม่ได้บังคับเรื่องการใช้งานส่วนบุคคล แต่ก็เตือนว่าควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย

ด้านโฆษกของ Huawei และ ZTE ยังคงเงียบไม่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ โดย Huawei ระบุแต่เพียงว่าเป็นบริษัทเอกชนและรัฐบาลจีนก็ไม่เคยขอให้เจาะหรือสืบข้อมูลผ่านอุปกรณ์ในประเทศอื่น

ที่มา : blognone.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: