TECHNOLOGY UPDATE :

เผยโฉม GrayKey อุปกรณ์ที่สามารถปลดล็อค iPhone ได้ทุกเครื่อง

เผยโฉม GrayKey อุปกรณ์ที่สามารถปลดล็อค iPhone ได้ทุกเครื่อง
GrayKey เป็นเครื่องมือที่มีรายงานว่า สามารถปลดล็อค iPhone ที่เข้ารหัสไว้ได้ทุกเครื่อง ผลิตโดยบริษัท Grayshift ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2016 มีฐานอยู่ในเมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ของสหรัฐอเมริกา GrayKey มีลักษณะเป็นกล่องสีเทา มีสายยื่นออกมา 2 เส้น ปลายสายเป็นพอร์ต Lightning สำหรับเชื่อมต่อ iPhone ได้พร้อมกัน 2 เครื่อง

เผยโฉม GrayKey อุปกรณ์ที่สามารถปลดล็อค iPhone ได้ทุกเครื่อง
แหล่งข่าวรายงานว่า GrayKey มีซอฟต์แวร์ที่สามารถคาดเดารหัสผ่านของ iPhone ได้อย่างรวดเร็ว หากใช้รหัสผ่าน 4 หลัก จะสามารถคาดเดารหัสผ่านได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง แต่ถ้าใช้รหัสผ่านมากกว่า 6 หลัก ก็จะใช้ระยะเวลาในการคาดเดานานขึ้น จนอาจใช้เวลาหลายวัน และมีการยืนยันว่า GrayKey สามารถปลดล็อต iPhone X ที่รันบน 11.2.5 ได้จริง

เผยโฉม GrayKey อุปกรณ์ที่สามารถปลดล็อค iPhone ได้ทุกเครื่อง
อย่างไรก็ตาม GrayKey ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อหรือวางจำหน่ายทั่วไป โดยบริษัท Grayshift จะขายให้กับหน่วยงานของทางการเท่านั้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือปลดล็อค iPhone ที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย และอาจจะเสนอขายให้กับหน่วยงานรัฐบาลของต่างประเทศด้วย

ข้อมูลจาก : flashfly.net

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: