TECHNOLOGY UPDATE :

พม่าเปิดให้ประมูลใบอนุญาตการสร้างและเป็นเจ้าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว


สำหรับประเทศพม่าที่มีการเปิดประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดรัฐบาลของพม่าเริ่มกระบวนการค้นหาผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อเข้ามาปรับปรุงและวางระบบโครงสร้างเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศ

ประเทศพม่ามีประชากรทั้งหมด 60 ล้านคนมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะนี้เพียง 10% และมีอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสูงถึง 5.5 % ส่งผลให้นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และนักวิเคราะห์ได้ออกมาประเมินว่ามูลค่าของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพม่าจะมีมูลค่าสูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

พม่าได้เปิดให้ประมุลใบอนุญาตให้สร้างและเป็นเจ้าของในส่วนของการดำเนินงานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในพม่าจำนวน 2 ใบ แต่ละใบมีเวลาอนุญาต 15 ปี

และในขณะนี้มีการยื่นคำร้องเข้ามายังพม่าแล้ว 22 ราย เพื่อขอรับการตรวจสอบคุณสมบัติ และการคัดเลือกจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้(11-04-56) ประกาศผลปลายเดือนมิถุนายน

ทั้งนี้ในปัจจุบันเจ้าตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของพม่าคือ Myanmar Post and Telecommunications ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ให้บริการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: