TECHNOLOGY UPDATE :

พบหลักฐานบน iOS 6 จอภาพไอโฟนใหม่จากเปลี่ยนเป็น 640x1136

ได้มีการค้นพบหลักฐานใหม่เกี่ยวกับขนาดจอภาพของไอโฟนใหม่จากทางแอปเปิลใน iOS 6 โดยหลักฐานที่ว่านี้ชี้ให้เห็นว่าไอโฟนใหม่จะมีขนาดจอภาพที่ยาวขึ้น และจะมีขนาดจอที่ 3.99นิ้วจากเดิมอยู่ที่ 3.5นิ้ว

หลักฐานดังกล่าวถูกพบโดยเว็บไซต์ 9to5Mac ได้ลองแก้ไขความละเอียดของจอภาพบน iOS Simulator ที่มาพร้อมกับ iOS
Development Tool โดยที่เมื่อเปลี่ยนค่าความละเอียดของจอภาพบน iOS 6 มาอยู่ที่ 640x1136 แล้วพบว่าการจัดเรียงไอคอลในหน้า Home Screen จะเปลี่ยนเป็นห้าแถว ซึ่งจากเดิมมีเพียงสีแถว และเมื่อทดลองปรับตั้งค่าดังกล่าวใน iOS 5 ตัวไอคอลก็ยังคงจัดเรียงเพียงแค่สี่แถวแต่ขยายช่องระหว่างไอคอลให้กว้างขึ้น

และที่น่าสนใจที่สุดก็คือจะไม่มีการจัดเรียงไอคอลแบบห้าแถวที่ความละเอียดแบบอื่นๆ เลยนอกจาก 640x1136 เท่านั้นจากหลักฐานดังกล่าวทำให้สรุปได้ว่าแอปเปิลต้องการปรับ iOS 6 ให้รองรับขนาดจอภาพที่ 640x1136 แล้วนั้นเอง และอาจจะรองรับอุปกรณ์อื่นๆ ในอนาคตก็เป็นได้


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: