TECHNOLOGY UPDATE :

ทีโอที ยืนยัน ปีนี้ กทม.ได้ใช้ 3จี บน คลื่น 1900 เมกะเฮิร์ตซ

นายธีรวุฒิ บุญยโสภณ ประธานกรรมการบริหาร (บอร์ด) บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที กล่าวว่า เมื่อวันที่19 ก.พ.2552 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช มีมติเห็นชอบในหลักการการโอนสิทธิและหน้าที่ในคลื่นความถี่ 1900 MHz ระหว่าง ทีโอที และบริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้ทีโอทีได้รับสิทธิและหน้าที่ในคลื่นความถี่ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง กทช จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กทช.

ประธานบอร์ดทีโอที กล่าวต่อว่า ตามหลักเกณฑ์ประกาศ กทช ว่าด้วยการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการให้ผู้อื่นร่วมใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2550 มีขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 270 วัน แต่ทางทีโอทีและCAT ได้ทำบันทึกข้อตกลงเรื่องการโอนสิทธิและหน้าที่ในคลื่นความถี่ การเลิกสัญญากิจการร่วมค้าและการจัดการทรัพย์สินโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 เมกะเฮิร์ตซ และมีการเสนอโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3จี ที่ผ่นการพิจารณาของส่วนราชการและส่วนงานที่เกี่ยวข้องแล้วจึงสามารถลดระยะเวลาการดำเนินการได้เหลือ 150 วัน

นายธีรวุฒิ กล่าวอีกว่า ทีโอทีได้ทำโครงสร้างระบบเทคโนโลยี 3จี โดยตั้งบริษัท เอซีทีโมบาย จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการ เพราะจะทำให้ทีโอทีสามารถแข่งขันกับบริษัทเอกชนต่างๆได้ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าทำให้ผู้ให้บริการแข่งขันกันสูงขึ้น อย่างไรก็ตามขั้นตอนการดำเนินการในเบื้องต้นทีโอทีได้เตรียมการอัพเกรดสถานีฐานที่มีอยู่เดิมจำนวน 500 สถานี ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อ1สถานี หรือประมาณ 1,500 ล้านบาท เพื่อเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี บนคลื่นความถี่ 1900 เมกะเฮิรต์ซ โดยคาดว่าภายในปีนี้จะสามารถใช้บริการ3จี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลได้ “ตามมติคณะรัฐมนตรี การขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี ทีโอทีจะเป็นเพียงผู้ให้บริการโครงข่ายเท่านั้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอแผนงานกับกทช รวมถึงรอความชัดเจนจากรัฐบาลในการอนุมัติแหล่งเงินกู้ คาดว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้จะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น โดยวขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากบอร์ดในการปรับแก้สัญญาการอัพเกรดโครงข่าย 3จี ภายใต้สัญญาเดิม ซึ่งหากพิจารณาเสร็จคาดว่าภายใน 4-5 เดือน จะสามารถติดตั้งเรียบร้อย” ประธานบอร์ดทีโอที กล่าว

นายธีรวุฒิ กล่าวด้วยว่า ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาโครงข่ายระบบ 3จี นั้นทางบอร์ดจะใช้เงินเท่าที่จำเป็น ทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ราคาจะต้องไม่แพงกว่าตลาดทั่วไป ดังนั้นเงินลงทุนโครงข่าย 3 จี ที่เคยตั้งไว้ 2.9 หมื่นล้านบาท อาจจะใช้ไม่ถึง พร้อมกันนี้ทีโอทีจะพยายามเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ก่อนที่กทช.จะเปิดการประมูลใบอนุญาต 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต์ซ เพื่อชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ทีโอที ได้ทำบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) กับ CAT ที่ถือหุ้นกิจการร่วมค้าไทยโมบายอยู่ 42% โดย CAT ได้ขายหุ้นดังกล่าวให้ทีโอที ในราคา 2,400 ล้านบาท ผ่อนชำระเป็นเวลา 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ยพร้อมภาระหนี้สินอีก 6,700 ล้านบาท โดยขณะนี้กิจการร่วมค้าไทยโมบาย ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 เมกะเฮิร์ตซ มีลูกค้าอยู่ประมาณ 60,000 ราย และหลังจากการเปิดให้บริการ 3 จี ทีโอที จะโอนลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเข้ามาในระบบ 3 จี ทันที

ด้านร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า หากเทคโนโลยี 3จี ในประเทศไทยเปิดใช้บริการจะทำให้ประเทศไทยมีโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจกับนานาประเทศ โดยวานนี้(23 ก.พ.52) คณะกรรมการ กทช ได้เดินทางมายังกระทรวงไอซีที เพื่อฝากเรื่องให้กระทรวงช่วยดำเนินการ ได้แก่เรื่อง พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.... ที่คาดว่าภายใน 3 สัปดาห์ จะสามารถผลักดันเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ ร่าง พรบ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในเรื่องการแก้ไขบทเฉพาะการ และวิทยุชุมชน และเรื่องการให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่อยากให้เข้าสู่ชุมชนให้มากที่สุด เนื่องจากขณะนี้ชุมชนต่างๆยังขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: