TECHNOLOGY UPDATE :

ทีโอที แจงผลงาน Working Group

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง ประธานคณะทำงาน APEC Telecommunications and Information Working Group แจงผลงานคณะทำงานกลุ่ม TEL ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ระบุนำไปสู่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เตรียมผลักดันให้เกิดความชัดเจนเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการกำกับดูแล พร้อมชูทิศทางโทรคมนาคมสู่ NGN และ Fixed Mobile Convergence

การประชุมคณะรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมสารสนเทศ หรือ APEC TEL MIN ครั้งที่ 7 ประเทศไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ MICT เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 25 เมษายน 2551 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยในพิธีเปิดการประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี ดร.สหัส บัณฑิตกุล เป็นประธานเปิดการประชุม ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.มั่น พัธโนทัย

(รมว.ทก.) กล่าวต้อนรับผู้แทนจากสมาชิกทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จำนวนประมาณ 300 คน ซึ่งภายหลังการกล่าวต้อนรับของ รมว.ทก. แล้ว ดร.อานนท์ ทับเที่ยง ประธานคณะทำงาน APEC Telecommunications and Information Working Group ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานที่สืบเนื่องและสอดคล้องกับมติที่ประชุมของการประชุม APEC TEL MIN ครั้งที่ 6 รอบเปรู ซึ่งคณะทำงานฯ ได้มีการประสานความร่วมมือในการทำงานกันอย่างต่อเนื่องในหลายๆ มิติ อาทิ การสร้างบรรทัดฐานการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและสารสนเทศ การพัฒนาขยายพื้นที่ การลดช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม การสร้างศักยภาพด้านไอซีทีให้กับประเทศสมาชิก การพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแจ้งเตือนและป้องกันการเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และการพัฒนาการสื่อสารแห่งอนาคตในรูปแบบของ NGN หรือ Next Generation Network โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คณะทำงานได้ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้อัตราการขยายตัวบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าจากเดิม

ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมา บุคลากรของ ทีโอที ได้รับความไว้วางใจจากแวดวงผู้บริหารธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมนานาชาติ จนได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในเวทีโลกเสมอมา ซึ่งการได้รับเกียรติครั้งนี้ของ ดร.อานนท์ ทับเที่ยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รับความเชื่อมั่นให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะทำงาน APEC Telecommunications and Information Working Group ซึ่งถือเป็นเกียรติยศชื่อเสียงแก่องค์กรเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับการประชุม APEC TEL MIN มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ภูมิภาคมีการขับเคลื่อนด้านไอซีทีอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและยั่งยืน และนำผลการประชุมในหัวข้อต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและสารสนเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการเปิดเสรีการค้าการลงทุนของเขตเศรษฐกิจเอเปค ผู้เข้าร่วมการประชุม APEC TEL MIN ประกอบด้วย สมาชิกทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฮ่องกง เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และไทย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: