TECHNOLOGY UPDATE :

Apple Watch มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรักษาฝันร้ายที่เกี่ยวข้องกับ PTSD โดยใช้แอพ NightWareApple Watch มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรักษาฝันร้ายที่เกี่ยวข้องกับ PTSD โดยใช้แอพ NightWareทางด้านของ FDA องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ทำการอนุมัติให้กับ NightWare แอพพลิเคชั่นสำหรับ Apple Watch (รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ iPhone) แอพดังกล่าว มีส่วนช่วยรักษาฝันร้ายที่เกิดจากความผิดปกติทางจิตใจ อย่าง PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) ซึ่งเกิดจากผู้ป่วยได้เผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง

แอพพลิเคชั่น NightWare จะใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวและอัตราการเต้นของหัวใจของ Apple Watch คอยตรวจจับผู้สวมใส่ในระหว่างนอนหลับ และเมื่อตรวจพบว่ากำลังฝันร้าย แอพ NightWare จะส่งการกระตุ้นผ่านระบบสั่นของ Apple Watch เพื่อให้ผู้สวมใส่ออกจากฝันร้ายและนอนหลับได้อย่างสบาย โดยที่แรงสั่นสะเทือนจะไม่ทำให้ผู้สวมใส่ตื่น

แอพพลิเคชั่น NightWare พัฒนาขึ้นมาสำหรับ Apple Watch และถือเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการรักษา จึงต้องให้หน่วยงาน FDA อนุมัติ และผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์ นอกจากนี้ ยังต้องใช้งานร่วมกับการให้ยาควบคู่กันไป

ขอบคุณที่มาจาก  Engadget


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: