TECHNOLOGY UPDATE :

เครือ Sony เตรียมเปลี่ยนชื่อบริษัทในรอบ 60 ปี



เครือ Sony เตรียมเปลี่ยนชื่อบริษัทในรอบ 60 ปี


ทาง Sony China ได้เปิดเผยเรื่องในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นล่าสุดได้อนุมัติชื่อใหม่สำหรับบริษัทใหญ่ หรือ HQ Sony ในปัจจุบัน ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อกลายเป็น Sony Group Corporation ภายในปี 2021 หลังจากที่ไม่เคยเปลี่ยนชื่อมามากกว่า 60 ปี ส่วนบริษัท Sony Electronics Corporation จะเปลี่ยนชื่อเหลือแค่เพียง Sony Corporation



และจะมีผลต่อทุกด้านของธุรกิจของ Sony ทั้งหมด ซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะ Sony เองนั้นทำธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้หลายด้าน หรือแม้กระทั่งธุรกิจสร้างภาพยนตร์อย่าง Sony Picture Entertrainment

CEO ของ Sony หรือคุณโยชิดะ เคนนิชิโระ ให้ความคิดเห็นไว้ว่า “เราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อบริษัทของเราก็เพราะต้องการให้แสดงเห็นถึงความหลากหลายของธุรกิจของเรา เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า และการพัฒนาของเรานั่นเอง” นอกจากนั้นแล้วยังจะมีการปฏิรูปโครงสร้างผู้บริหารให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่มย่อย เช่นธุรกิจกลุ่ม เกม, เพลง, ภาพยนตร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า



เดิมที Sony เริ่มต้นบริษัทครั้งแรกด้วยชื่อ Tokyo Tsushin Kogyo และเปลี่ยนชื่อเป็น Tokyo Telecommunications Industry Co., Ltd และสุดท้ายก็เปลี่ยนชื่อเป็น Sony ในปี 1958 ที่เรารู้จักกันจนถึงปัจจุบัน และก็กำลังจะเปลี่ยนอีกรอบเป็น Sony Group ในปี 2021

ขอบคุณที่มาจาก GizchinaSony Global

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: