TECHNOLOGY UPDATE :

Apple ปล่อย Apple COVID-19 แอพคัดกรองตัวเองและคนใกล้ตัว ว่าติด COVID-19 หรือไม่Apple ปล่อย Apple COVID-19 แอพคัดกรองตัวเองและคนใกล้ตัว ว่าติด COVID-19 หรือไม่


Apple ปล่อยแอพพลิเคชั่น COVID-19 ออกมาให้ดาวน์โหลดฟรี!! ช่วยตรวจสอบหรือคัดกรองตัวเองรวมถึงคนใกล้ตัว ว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือไม่ ด้วยการตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้นแอพจะนำข้อมูลไปประเมินผล และรายงานผลลัพธ์ให้ทราบ

วิธีใช้แอพ Apple COVID-19

ดาวน์โหลดแอพ Apple COVID-19 ได้ที่ App Store เมื่อเปิดแอพขึ้นมา ให้แตะที่ปุ่ม Start Screeningหน้าถัดมาให้เลือกระหว่างคัดกรองตัวเอง หรือ คักรองคนอื่น

จากนั้นจะเข้าสู่แบบสอบถาม แต่หน้าแรกจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับอาการต่างๆ ที่เข้าข่ายติดเชื้อ COVID-19 ถ้ามีอาการตามนั้น ไม่ต้องตอบแบบสอบถามแล้ว ให้ติดต่อ 911 โดยด่วน แต่ถ้ายังไม่แสดงอาการใดๆ ก็จะเข้าสู่แบบสอบถามเพื่อคัดกรอง และครวตอบตามความเป็นจริงหลังจากเสร็จสิ้นการคัดกรอง จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปตามการตอบคำถาม และจะได้รับคำแนะนำให้เว้ยระยะห่างทางสังคม, กักตัวเอง หรือ ติดต่อสถานพยาบาลทั้งนี้ แอพพลิเคชั่น Apple COVID-19 เข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่คนทั่วโลกสามารถใช้แอพ COVID-19 ได้จากคอมพิวเตอร์ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.apple.com/covid19ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.flashfly.net/wp/

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: