TECHNOLOGY UPDATE :

Microsoft ยกเลิกงานประชุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Build 2020 แต่ยังคงจัดงานผ่านช่องทางออนไลน์Microsoft ยกเลิกงานประชุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Build 2020 แต่ยังคงจัดงานผ่านช่องทางออนไลน์Microsoft ประกาศยกเลิกงานประชุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Build 2020 ที่ควรจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคมนี้ ในเมืองซีแอตเทิล วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา โดยมีสาเหตุมาจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ถึงแม้งานประชุม Build 2020 จะไม่สามารถจัดขึ้นได้เหมือนทุกปีที่ผ่านมา แต่ Microsoft ยืนยันว่าจะจัดกิจกรรมขึ้นในรูปแบบดิจิตอลแทน

ก่อนหน้านี้ Facebook ก็ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เข่นกัน จนต้องยกเลิกงานประชุมนักพัฒนา F8 รวมถึงงาน Google I/O 2020 และ Apple WWDC 2020 ก็อาจใช้วิธีเดียวกับ Microsoft นั่นคือการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์แทน

ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.flashfly.net/wp/


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: