TECHNOLOGY UPDATE :

ต่อไปนี้ใครจะสมัคร Instagram ต้องอายุ 13 ปีเพราะตอนนี้มีให้ระบุวันเกิดเพื่อกำหนดอายุแล้วนะต่อไปนี้ใครจะสมัคร Instagram ต้องอายุ 13 ปีเพราะตอนนี้มีให้ระบุวันเกิดเพื่อกำหนดอายุแล้วนะ


ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Instagram ได้เพิ่มขั้นตอนในการลงทะเบียนใช้งานโดยให้ผู้สมัครระบุข้อมูลวันเกิด เพื่อกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีจึงจะมีบัญชีได้ (มีให้กำหนดในประเทศส่วนใหญ่) เป้าหมายเพื่อป้องกันเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าใช้งาน Instagram ซึ่งอาจจะรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและต้องการเปิดประสบการณ์การใช้งานให้เหมาะสมกับอายุของผู้ใช้ ข้อมูลอายุจะถูกปิดซ่อนไม่ให้ผู้ใช้คนอื่นเห็น นอกจากการดูได้จากโปรไฟล์ของตัวเองเท่านั้น

การสมัคร Instagram ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือ จะมีหน้าจอให้ระบุวันเกิดหลังจากที่คุณกำหนดชื่อและรหัสผ่าน ส่วนการสมัคร Instagram โดยเชื่อมกับบัญชี Facebook ระบบจะใช้ข้อมูลวันเกิดที่มีอยู่ใน Facebook อัตโนมัติ จึงไม่มีหน้าจอให้คุณระบุวันเกิดอีก นอกจากบัญชี Facebook ของคุณยังไม่มีข้อมูลวันเกิด แล้วเมื่อคุณสมัคร Instagram โดยเชื่อมกับบัญชี Facebook ระบบก็จะแสดงหน้าจอให้ระบุวันเกิดแล้วจะบันทึกข้อมูลวันเกิดลงในบัญชี Facebook ของคุณด้วย ส่วนผู้ใช้เก่ายังไม่มีให้กำหนดวันเกิดในตอนนี้

การระบุวันเกิดของ Instagram และ Facebook สืบเนื่องจาก Facebook จะต้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ในแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้ โดยเฉพาะผู้สมัครที่อยู่ในสหภาพยุโรปจะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ซึ่งมีการกำหนดให้ผู้สมัครต้องบรรลุนิติภาวะหรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง รวมทั้ง Facebook จะต้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

สำนักข่าวรอยเตอร์กล่าวว่า Instagram ต้องการจะหลีกเลี่ยงการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก เช่น การพนัน เหล้า และการคุมกำเนิด แต่ Instagram ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับโฆษณา เพียงแค่ต้องการป้องกันเด็กเข้ามาใช้งาน ช่วยรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อายุน้อยและเปิดประสบการณ์การใช้งานให้เหมาะสมกับอายุ ซึ่งในอนาคตอีกไม่กี่เดือนจะมีการนำข้อมูลวันเกิดไปพัฒนาในการควบคุมบัญชีและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้อายุน้อย

นอกจากนี้ Instagram ยังเสริมเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ผู้ใช้สามารถควบคุมการส่งข้อความมาถึงโดยตรงว่าอนุญาตให้ทุกคนส่งมาได้หรืออนุญาตเฉพาะบางคน รวมถึงการอนุญาตให้ทุกคนหรือเฉพาะบางคนที่สามารถเชิญเข้ากลุ่ม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: