TECHNOLOGY UPDATE :

Instagram จะเริ่มซ่อนยอดกด Like สัปดาห์นี้ เพื่อลดยอดแข่งขัน เน้นปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นInstagram จะเริ่มซ่อนยอดกด Like สัปดาห์นี้ เพื่อลดยอดแข่งขัน เน้นปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น


Instagram กำลังจะเริ่มทดสอบระบบซ่อนยอดกด Like ในสัปดาห์นี้ สำหรับผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกา แต่ยังจำกัดกับผู้ใช้งานจำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้เหล่านั้นยังคงมองเห็นยอดกด Like จากโพสต์ของตัวเอง แต่จะถูกซ่อนจากผู้ใช้รายอื่น

Adam Mosseri หัวเรือใหญ่ของ Instagram ยืนยันว่า ความคิดที่จะซ่อนยอดกด Like มาจากความพยายามในการลดความกดดันของผู้ใช้งาน และทำให้เกิดการแข่งขันน้อยลง เพื่อให้ผู้ใช้งานมุ่งเน้นไปที่การมีปฏิสัมพันธ์ หรือเชื่อมโยงกับผู้คนที่เขารัก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กัน

Adam Mosseri ยังกล่าวอีกว่า การเปลี่ยนแปลงของ Instagram ที่จะมาถึงในเร็วๆ นี้ จะให้ความสำคัญกับผู้ใช้งานทั่วไป มากกว่าบัญชีขององค์กรหรือธุรกิจ

นอกจากสหรัฐอเมริกา Instagram ยังได้ทดสอบระบบซ่อนยอดกด Like ในประเทศอื่นๆ ด้วย เช่น ออสเตรเลีย, บราซิล, แคนาดา, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น และ นิวซีแลนด์ขอบคุณที่มาจาก http://www.flashfly.net/wp

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: