TECHNOLOGY UPDATE :

iStudio ได้ลดราคา AirPods 2 เหลือเริ่มต้น 5,990 บาทiStudio ได้ลดราคา AirPods 2 เหลือเริ่มต้น 5,990 บาท


iStudio ประกาศปรับราคา AirPods 2 เหลือเพียง 5,990 บาท จากราคาเดิม 6,500 บาท สำหรับรุ่นที่มาพร้อมเคสชาร์จมาตรฐาน และรุ่นที่มาพร้อมเคสชาร์จแบบไร้สาย ลดเหลือ 7,490 บาท จากราคาเดิม 7,990 บาท

ทั้งนี้ AirPods 2 ราคาใหม่ เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงราคาของ Apple ซึ่งมีผลกับร้านค้าปลีกและระบบร้านค้าออนไลน์ของ Apple ด้วยการปรับราคา AirPods 2 เป็นผลมาจากการมาถึงของ AirPods Pro ซึ่งมีราคาเปิดตัว 9,490 บาท สูงกว่า AirPods 2,000 – 3,500 บาท

ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.flashfly.net/wp/

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: