TECHNOLOGY UPDATE :

Huawei ออกมาขอโทษผู้ใช้งานกรณีมีโฆษณา Booking ปรากฏบน Lock screenHuawei ออกมาขอโทษผู้ใช้งานกรณีมีโฆษณา Booking ปรากฏบน Lock screen


ก่อนหน้านี้มีผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งรายงานว่าพบโฆษณา Booking.com ปรากฏบหน้าจอ Lock screen ซึ่งเบื้องต้นบริษัทยืนยันว่าไม่มีการส่งโฆษณาเข้าอุปกรณ์ของผู้ใช้งานอย่างแน่นอน

Huawei ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากรณีพบโฆษณา Booking.com ปรากฏบนหน้าจอ Lock screen ของผู้ใช้งาน พร้อมอธิบายวิธีการแก้ปัญหาลบโฆษณาออกจาก Lock screen แล้ว แต่ยังไม่สามารถอธิบายสาเหตุที่ทำให้โฆษณาปรากฏบนหน้าจอเครื่องผู้ใช้งานได้ ซึ่งบริษัทได้นำรูปภาพ Lock screen ดังกล่าวออกจากเซิฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้รูปภาพเหล่านั้นไม่ปรากฏขึ้นมาอีก

สำหรับเครื่องใครที่ยังมีโฆษณาของ Booking.com ปรากฏขึ้นมาอยู่สามารถลบได้ด้วยตัวเองด้วยวิธีดังนี้

1.เมื่อภาพโฆษณาปรากฏขึ้นมา ให้เลื่อนจากขอบด้านล่างหน้าจอ แล้ว operation toolbar จะปรากฏออกมา
2.กดที่ปุ่ม delete ตามด้วยปุ่ม remove ครับ

ขอบคุณที่มาจาก http://www.beartai.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: