TECHNOLOGY UPDATE :

ผู้ก่อตั้ง Huawei เผยว่าหากตะวันตกไม่ซื้ออุปกรณ์โครงข่าย 5G ของบริษัทถือว่า “ไม่ฉลาด”ผู้ก่อตั้ง Huawei เผยว่าหากตะวันตกไม่ซื้ออุปกรณ์โครงข่าย 5G ของบริษัทถือว่า “ไม่ฉลาด”


ผู้ก่อตั้งบริษัท Huawei TechnologiesRen Zhengfei ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นของประเทศจีน และนับเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่บ่อยมากนักของผู้ก่อตั้งบริษัทคนนี้

Ren ให้สัมภาษณ์กับ CCTV ว่า อุปกรณ์โครงข่าย 5G ของ Huawei ถือว่าอยู่ในระดับ World Class และจะสามารถช่วยแก้ปัญหาที่หลายๆ ประเทศแถบตะวันตกกำลังประสบในการพัฒนาอุปกรณ์โครงข่าย 5G ในตอนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แถบชนบทซึ่งมีประชากรน้อย

"พวกเขาถือว่าไม่ฉลาดและจะเสียเงินอย่างสูญเปล่าหากไม่ซื้ออุปกรณ์โครงข่ายของเรา – Ren Zhengfei"

นอกจากนี้ Ren ยังบอกว่า Huawei มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ชาติตะวันตกและอเมริกาต้องการ และเขาจะต้องซื้อมันจากเรา

จริงๆ แล้วเราจะพบเห็น Ren สัมภาษณ์ออกสื่อได้อย่างยากมาก แต่ครั้งนี้เขายอมรับว่าถูกทีม PR ของบริษัทขอให้ออกสื่อเนื่องจากตอนนี้บริษัทกำลังประสบปัญหาอย่างหนัก

ขอบคุณที่มาจาก http://www.beartai.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: