TECHNOLOGY UPDATE :

เจาะลึกฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่! เพิ่มเติมสิ่งใหม่ เริ่มใช้ 1 มกราคม 62เจาะลึกฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่! เพิ่มเติมสิ่งใหม่ เริ่มใช้ 1 มกราคม 62


  ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5เราคุ้นเคยกันดีมานับ 20 ปี ซึ่งก็มีมาตรฐานเปลี่ยนขึ้นในช่วงหลายปี (เช่นมีปีต่อท้ายว่ามาตรฐานปี 2012) แต่ยังคงแสดงอัตราการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบเดิมมานาน และในปัจจุบันมีการเพิ่ม QR Code เพื่อไว้สแกนกับ App “Label No.5” เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ และป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ปลอมฉลากเบอร์ 5


แต่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กฟผ. ได้ประกาศใช้ “ฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่” ซึ่งมีถึง 4 รูปแบบด้วยกันจากภาพแบ่งออกเป็นดังนี้
1. แบบไม่มีดาว เหมือนกับเบอร์ 5 เดิมทุกประการ
2.แบบ 1 ดาว
3.แบบ 2 ดาว
4.แบบ 3 ดาว
โดยยิ่งดาวเยอะจะยิ่งมีประสิทธิภาพประหยัดไฟมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีฉลากบนสินค้าที่ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย

เพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการผลิตนั้นประหยัดพลังงานหรือเป็นสินค้าที่ช่วยประหยัดไฟทางอ้อมเช่น เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีด เป็นต้นขอบคุณแหล่งที่มา https://www.beartai.com

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: