TECHNOLOGY UPDATE :

เอาแล้วไง!!! Facebook อนุญาตให้ “หลายบริษัท” เข้าถึงข้อความส่วนตัวของผู้ใช้งานได้!

1

เอาแล้วไง!!! Facebook อนุญาตให้ “หลายบริษัท” เข้าถึงข้อความส่วนตัวของผู้ใช้งานได้!


เรื่องฉาวยังไม่จบ และเรียกว่าปีนี้ Facebook อ่วมจริงๆ ล่าสุดมีรายงานว่า บริษัทให้หลายบริษัทสามารถเข้าถึงข้อความส่วนตัวของผู้ใช้งานได้ด้วย

สื่อต่างประเทศเปิดเผยเอกสารภายในเกี่ยวกับพนักงาน Facebook กว่า 50 คนและบริษัทที่ร่วมด้วย โดย Spotify, Netflix, และ Royal Bank of Canada ได้รับสิทธิสามารถเข้าถึงข้อความสนทนาของผู้ใช้งานได้ แม้ข้อความเหล่านั้นจะถูกป้องกันเอาไว้อยู่

อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงสามบริษัทข้างต้นเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานได้ ยังมีอีกหลายบริษัทที่ Facebook ให้สิทธิ์พิเศษ ได้แก่
>Apple: ให้เข้าถึงรายชื่อและตารางปฏิธินทั้งหมด ถึงแม้ผู้ใช้งานจะปิดการแชร์เอาไว้ก็ตาม
>Amazon: ให้เข้าถึงชื่อและรายชื่อของผู้ใช้งาน
>Bing: อณุญาตให้ Microsoft เข้าถึงชื่อและรายชื่อเพื่อนของผู้ใช้งาน

ซึ่งแน่นอนว่าบริษัททั้งหมดใ้การปฏิเสธเกี่ยวกับสิทธิพิเศษดังกล่าว และระบุว่าไม่เคยรู้เรื่องมาก่อน

ขอบคุณที่มาจาก http://www.beartai.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: