TECHNOLOGY UPDATE :

โดนอีกแล้วจ้า สหราชอาณาจักรแบน Huawei ไปอีกรายเหตุเรื่องความปลอดภัยโดนอีกแล้วจ้า สหราชอาณาจักรแบน Huawei ไปอีกรายเหตุเรื่องความปลอดภัย

Huawei กำลังประสบปัญหาอย่างหนักหลังจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหัรฐอเมริกาต่างแบนการใช้งานอุปกรณ์โครงข่าย 5G ของ Huawei เป็นที่เรียบร้อย และสหราชอาณาจักรก็เริ่มตามมาอีกหนึ่งครับ

ผู้ให้บริการเครือข่ายในสหราชอาณาจักร BT telecom ยืนยันกับสื่อต่างประเทศว่าบริษัทได้ถอดอุปกรณ์โครงข่าย 3G และ 4G ซึ่งเป็นของ Huawei ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากหน่วยสืบราชการลับหรือที่เรียกว่า MI6 เล็งเห็นว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวกับราชการจีน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากรองประธานของ Huawei ถูกจับในแคนาดาข้อหาผิดกฏอเมริกาทะการค้ากับอิหร่าน ซึ่ง ZTE ก็อาจกำลังทำแบบเดียวกันด้วย

เดิม Huawei ถูกก่อตั้งโดยอดีตเจ้าหน้าที่ของกองทัพปลดปล่อยประชาชน ทำให้บริษัทถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนและอาจเกี่ยวข้องกับจารกรรม (ล้วงความลับ) ทั่วโลกหรือไม่ ซึ่ง Huawei ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม

ขอบคุณที่มาจาก http://www.beartai.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: