TECHNOLOGY UPDATE :

Wi-Fi Alliance ออกมาตรฐาน WPA3 ตัวจริงแล้ว

ข่าวไอที หลังปล่อยร่างมาตรฐาน WPA3 ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา วันนี้ทาง Wi-Fi Alliance ได้ปล่อยมาตรฐาน WPA3 ตัวจริงออกมาแล้วโดยฟีเจอร์ไม่ได้หนีจากฉบับร่างนัก พร้อมเริ่มรับรองมาตรฐานใหม่นี้บนอุปกรณ์ทันที

Wi-Fi Alliance ออกมาตรฐาน WPA3 ตัวจริงแล้ว รองรับอุปกรณ์ WPA2
Wi-Fi Alliance ระบุว่าจะยังไม่บังคับใช้งานมาตรฐานความปลอดภัยใหม่นี้กับอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์ Wi-Fi CERTIFIED รวมถึงยืนยันว่าอุปกรณ์ที่มี WPA3 จะรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐาน WPA2 ด้วย

ที่มา : https://www.blognone.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: