TECHNOLOGY UPDATE :

Google ประกาศลงทุน 18,000 ล้านบาท ใน JD.com

ข่าวไอที JD.com อีคอมเมิร์ซเบอร์สองของจีน และกูเกิล ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ โดยกูเกิลจะลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ JD.com ด้วยเงิน 550 ล้านดอลลาร์ (18,000 ล้านบาท) คิดเป็นจำนวนรวม 27.1 ล้านหุ้น ซึ่งความร่วมมือจากทั้งสองบริษัทนั้น มีทั้งการร่วมกันพัฒนาโซลูชันของธุรกิจค้าปลีกเน้นเจาะตลาดทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อเมริกา และยุโรป ซึ่ง JD.com จะช่วยด้านขนส่งและซัพพลายเชน ส่วนกูเกิลจะเป็นด้านเทคโนโลยี

Google ประกาศลงทุน 18,000 ล้านบาท ใน JD.com
ในความร่วมมือนี้ JD.com ยังบอกว่าจะคัดเลือกสินค้าคุณภาพสูงหลายรายการ เพื่อจำหน่ายผ่านช่องทาง Google Shopping ในบางประเทศด้วย

Jianwen Liao หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของ JD.com กล่าวว่าความร่วมมือกับกูเกิลนี้ถือเป็นก้าวสำคัญมากของบริษัท เพราะจะทำให้บริษัทสามารถส่งมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ไปทั่วโลกได้ดีมากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์ของ JD.com ล่าสุดนี้ ถือว่าน่าจับตาอย่างยิ่ง เพราะเป็นการร่วมมือกับรายใหญ่ต่อเนื่อง ตั้งแต่ Tencent ที่เพิ่มบริการซื้อสินค้าใน WeChat, ร่วมมือกับ Walmart พัฒนาระบบร้านค้าในประเทศจีน

สำหรับชื่อ JD.com จากนี้คนไทยน่าจะคุ้นเคยมากยิ่งขึ้น เพราะเว็บไซต์ JD.co.th ที่เป็นความร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัล ได้เปิดให้บริการแล้ววันนี้วันแรก (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Brand Inside)

ที่มา : https://www.blognone.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: