TECHNOLOGY UPDATE :

SAP Cloud Platform บริการคลาวด์ครบ 4 เจ้า

ข่าวไอที สัปดาห์ที่ผ่านมา SAP มีงานใหญ่ประจำปี SAPPHIRE 2018 ประกาศสำคัญในงานคือ SAP Cloud Platform จะเปิดให้บริการบนคลาวด์เจ้าใหญ่ครบทั้ง 4 รายคือ AWS, Azure, Google Cloud Platform, IBM แล้ว

SAP Cloud Platform ให้บริการบนคลาวด์ครบ 4 เจ้า: AWS, Azure, Google, IBM
SAP Cloud Platform เป็นบริการ PaaS ของ SAP ที่มีแกนหลักคือฐานข้อมูล HANA และบริการอื่นๆ ของ SAP ที่มาต่อเชื่อมกันเพื่อเป็นฐานสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชันเชิงธุรกิจ ที่ผ่านมา SAP Cloud Platform เปิดให้บริการบน AWS อยู่ก่อนแล้ว ในปีนี้ขยายมายัง Azure และ Google Cloud Platform รวมถึงประกาศว่าจะรองรับ IBM Cloud ในอนาคตด้วย

การที่ SAP Cloud Platform ทำงานได้บนคลาวด์ทุกเจ้า แปลว่าลูกค้าของ SAP สามารถเลือกผสมบริการคลาวด์ข้ามค่ายได้ (เช่น พัฒนาบน Azure แล้วไปรันบน AWS)

นอกจากการขยายไปรันบน Azure และ Google Cloud Platform แล้ว บริการบน AWS ยังขยายภูมิภาคที่ให้บริการเพิ่มเติม (ใกล้บ้านเราที่สุดคือสิงคโปร์) และซอยบริการเช่าฐานข้อมูล HANA ให้ย่อยกว่าเดิมเป็นรายชั่วโมง

ที่มา : blognone.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: