TECHNOLOGY UPDATE :

ตั้งคลาวด์เองในองค์กร Azure Stack

ข่าวไอที Azure Stack เป็นชื่อของบริการ Azure เวอร์ชันติดตั้งในองค์กร (on-premise) หรือเช่าใช้ผ่านผู้ให้บริการที่เป็นพาร์ทเนอร์ของไมโครซอฟท์อีกที

ตั้งคลาวด์เองในองค์กร Azure Stack
Azure Stack เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องทำตามกฎระเบียบ compliance เรื่องสถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล, ต้องการประมวลผลแบบออฟไลน์ หรือต้องการรันไฮบริดคลาวด์โดยใช้เทคโนโลยีสองฝั่งเหมือนกันทั้งหมด

ล่าสุดไมโครซอฟท์ประกาศขยายประเทศที่ให้บริการ Azure Stack เป็น 92 ประเทศ ซึ่งในจำนวนนั้นมีประเทศไทยด้วย

โมเดลการคิดเงิน Azure Stack มีทั้งการนำเครื่องมาตั้งในองค์กรและเช่าตามปริมาณการใช้งานเหมือนกับ Azure รุ่นปกติ, การเช่าเครื่อง และการซื้อเครื่องพร้อมไลเซนส์ซอฟต์แวร์เป็นของตัวเองเลย (ส่วนราคาในไทยต้องสอบถามไปยัง Microsoft Thailand)

ที่มา : blognone.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: