Facebook Twitter
gPlus 

DragonFireFighter หุ่นมังกรพลังน้ำดับไฟ


ข่าวไอที ในงานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องหุ่นยนต์ ICRA2018 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ประเทศออสเตรเลีย ทีมนักวิจัยจาก Tohoku University ร่วมกับ National Institute of Technology ได้นำเสนอหุ่นยนต์ดับเพลิงที่มีจุดเด่นเรื่องการขับเคลื่อนด้วยพลังงานแรงดันน้ำชื่อว่า "DragonFireFighter" ซึ่งสามารถแทรกตัวผ่านช่องว่างขนาดเล็กเพื่อเข้าไปพ่นน้ำดับไฟในพื้นที่ซึ่งเข้าถึงได้ยาก

DragonFireFighter มีลักษณะเป็นท่อน้ำที่มีความยืดหยุ่นซึ่งติดตั้งหัวฉีดน้ำไว้เป็นระยะตลอดความยาวของท่อซึ่งปลายท่อด้านหนึ่งต่ออยู่กับปั๊มน้ำ ส่วนปลายอีกด้านเป็นหัวฉีดน้ำเพื่อการดับไฟซึ่งสามารถควบคุมทิศทางการพ่นน้ำเพื่อให้สามารถดับไฟได้ตรงตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อปั๊มน้ำทำงาน แรงดันของน้ำที่ระดับ 7 บาร์จะถูกส่งผ่านมาตามท่อและดันน้ำให้พ่นออกมาตามหัวฉีดที่ติดตั้งเอาไว้ แรงดันของน้ำที่พุ่งผ่านหัวฉีดแต่ละหัวนี้จะสร้างแรงปฏิกิริยาต่อตัวท่อเองให้เกิดแรงเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ


เปรียบเทียบไปก็คล้ายกับสายยางรดน้ำในบ้านเราที่เมื่อเปิดก๊อกน้ำเต็มที่ก็จะทำให้สายยางสะบัดไปมาได้อันเป็นผลมาจากแรงดันน้ำในสายยางนั้น ทว่าในกรณีของ DragonFireFighter นี้จะสามารถควบคุมทิศทางการพ่นน้ำของหัวฉีดต่างๆ ทำให้สามารถควบคุมแรงที่กระทำกับตัวท่อที่เปรียบเสมือนลำตัวหุ่นได้ หากหัวฉีดชี้ลงด้านล่างก็จะสร้างแรงยกให้กับหุ่น หากหัวฉีดชี้ไปทางซ้ายหรือขวาก็จะสร้างแรงกระทำผลักให้ลำตัวของหุ่นเบนออกไปในทิศทางตรงกันข้าม


หุ่นยนต์ dragonFireFighter ที่ถูกนำมาแสดงนี้ยังเป็นเพียงตัวต้นแบบที่ความยาวท่อน้ำรวมเพียงแค่ 2 เมตร ซึ่งในความเป็นจริงสามารถต่อให้ยาวกว่านี้ และอาจนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สายฉีดน้ำดับเพลิงของรถดับเพลิงก็ได้ หรือหากติดตั้งใช้งานร่วมกับกล้องถ่ายภาพความร้อนก็จะทำให้สามารถใช้ DragonFireFighter เพื่อการปฏิบัติงานเข้าฉีดน้ำดับเพลิงในจุดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกได้เช่นกัน

ที่มา : blognone.com

กลับขึ้นด้านบน