Facebook Twitter
gPlus 

ประธานาธิบดีตุรกี ลั่น Uber ต้องสิ้นสุดลง เรามีแท็กซี่อยู่แล้ว


ข่าวไอที Recep Tayyip Erdogan ประะธานาธิบดีตุรกีกล่าวในงานเลี้ยงอาหารค่ำรอมฎอนที่กรุงอีสตันบูล ว่า ธุรกิจ Uber ต้องสิ้นสุดลง เราไม่จำเป็นต้องมี Uber เพราะมีระบบแท็กซี่ของเราเองอยู่แล้ว และยังบอกด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าดำเนินการกับบริษัท Uber ต่อไป

ประธานาธิบดีตุรกี ลั่น Uber ต้องสิ้นสุดลง เรามีแท็กซี่อยู่แล้ว
เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานระหว่าง Uber กับคนขับแท็กซี่ท้องถิ่นในกรุงอีสตันบูล Uber เริ่มให้บริการในอีสตันบูลในปี 2014 และต้องเจอการประท้วงจากคนขับแท็กซี่อยู่เรื่อยๆ Uber ดำเนินธุรกิจภายใต้สัญญาอนุญาต D-2 ซึ่งจ่ายค่าธรรมเนียมถูกกว่าที่แท็กซี่ท้องถิ่นต้องจ่ายมาก ผู้ขับขี่ Uber จ่าย 3,550 ลีรา ต่อปีในขณะที่ใบอนุญาตรถแท็กซี่มีราคาประมาณ 1.68 ล้านลีราต่อปี และเมื่อประธานาธิบดี Erdogan ออกมาประกาศอยู่ข้างแท็กซี่ท้องถิ่น ก็ทำให้เหล่าแท็กซี่ยินดีมาก

อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ Uber ยังสามารถใช้บริการได้ปกติในอีสตันบูล

ที่มา : blognone.com

กลับขึ้นด้านบน