Facebook Twitter
gPlus 

ผลสำรวจชี้ วัยรุ่นอเมริกันใช้ YouTube เยอะกว่า Facebook แล้ว


ข่าวไอที มีงานวิจัยใหม่จาก Pew Research Center ที่คอยสำรวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ่อยๆ สำรวจวัยรุ่นอเมริกาว่าใช้โซเชียลมีเดียอะไร ผลปรากฏว่า จากที่ Facebook เคยครองโซเชียลอันดับหนึ่งที่วัยรุ่นเข้าใช้ ตอนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว เพราะโดน YouTube แซง

ผลสำรวจชี้ วัยรุ่นอเมริกันใช้ YouTube เยอะกว่า Facebook แล้ว
ในการสำรวจปี 2014 - 2015 วัยรุ่น 71% ใช้ Facebook บ่อย รองลงมา 52% ใช้ Instagram และ 41% ใช้ Snapchat จนกระทั่งการสำรวจปี 2018 สามอันดับแรกไม่มี Facebook แต่เป็น YouTube (85%), Instagram (72%) และ Snapchat(ุ69%) ส่วน Facebook ลงไปอยู่อันดับที่สี่ โดยผู้ใช้วัยรุ่นที่ใช้บ่อยคิดเป็น 51% และ Twitter อยู่อันดับที่ห้า 32%

คำถามในการสำรวจระหว่างปี 2015 กับ 2018 นั้นต่างกัน ตอน 2015 ไม่ได้บรรจุตัวเลือก YouTube และ Reddit เข้าไปด้วย นอกจากนี้การสำรวจปี 2014-2015 ต้องการให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบชัดเจนว่าพวกเขาใช้โซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์มหรือไม่ ในขณะที่การสำรวจในปี 2018 เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกโซเชียลมีเดียที่ตัวเองใช้ได้หลากหลายขึ้น

ที่มา : blognone.com

กลับขึ้นด้านบน