TECHNOLOGY UPDATE :

SenseTime สตาร์ทอัพ AI จากจีน รับเงินทุนอีกรอบที่ 2

ข่าวไอที SenseTime สตาร์ทอัพด้าน AI จากประเทศจีน ประกาศรับเงินเพิ่มทุนรอบใหม่อีก 620 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มทุนต่อเนื่องจากเมื่อสองเดือนก่อน ที่ได้เงินไป 600 ล้านดอลลาร์ จนทำให้ SenseTime เป็นสตาร์ทอัพ AI ที่มีมูลค่ากิจการสูงที่สุดในโลก

SenseTime สตาร์ทอัพ AI จากจีน รับเงินทุนอีกรอบที่ 2
กลุ่มผู้ลงทุนในรอบนี้มีหลายกองทุน อาทิ Fidelity International, Hopu Capital, Silver Lake และ Tiger Global และต้องไม่ลืมว่าผู้ลงทุนในรอบก่อนหน้านี้คือ Alibaba

ผลิตภัณฑ์ของ SenseTime ที่มีออกมาแล้วคือ AI ที่ใช้จับภาพและแยกแยะบุคคลได้จากกล้องวงจรปิด ซึ่งมีการใช้งานแล้วในสนามบินและงานเทศกาลต่าง ๆ ในประเทศจีน นอกจากนี้ประธานบริษัท SenseTime ก็มีส่วนในการแต่งตำราเรียน AI สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในจีนด้วย

ที่มา : blognone.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: