TECHNOLOGY UPDATE :

BIDC 2018 จัดแถลงข่าวประกาศจัดมหกรรมดิจิทัล

ข่าวไอที BIDC 2018 จัดแถลงข่าวประกาศความพร้อม การผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหรรมของแวดวงดิจิทัลคอนเทนต์กับการจัด “Bangkok International Digital Content Festival 2018” (BIDC 2018) ครั้งที่ 5 นำทัพโดย 5 สมาคม ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประกอบด้วย สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) สมาคมธุรกิจบางกอก เอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA) และสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) พร้อมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB จัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2018” (BIDC 2018)

BIDC 2018 จัดแถลงข่าวประกาศจัดมหกรรมดิจิทัล
ที่รวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งในและต่างประเทศ ด้าน e-Learning, Emerging Tech, Animation, Visual Effect, Game และ Character กว่า 100 บริษัทร่วมงานครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สถานี BTS สนามกีฬาแห่งชาติ หรือ สยาม)

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: