Facebook Twitter
gPlus 

กูเกิลเปิดตัวหน่วยประมวลผล TPU v3 ดีขึ้น 8 เท่า


ข่าวไอที เก็บตกประกาศข่าวจากงาน Google I/O 2018 กูเกิลเปิดตัวหน่วยประมวลผล Tensor Processing Unit (TPU) รุ่นที่สาม รุ่นอัพเกรดจาก TPU v2 ที่เปิดตัวในช่วงเดือนนี้ของปีที่แล้ว

TPU v3 มีสมรรถนะดีขึ้นกว่า v2 ถึง 8 เท่า และ TPU หนึ่งชุด (64 ตัวเรียกเป็น 1 pod) มีพลังประมวลผลถึง 100 petaFLOPS เพิ่มขึ้นจาก 1 pod ของ TPU v2 ที่ทำได้เพียง 11.5 petaFLOPS tops

อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ TPU v3 ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวด้วย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กูเกิลนำระบบแบบนี้มาใช้งานกับ TPU

กูเกิลจะเริ่มนำ TPU v3 มาให้บริการจริงในอนาคตอันใกล้นี้

หน้าตาของ TPU v3 พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว

กูเกิลเปิดตัวหน่วยประมวลผล TPU v3 ดีขึ้น 8 เท่า
ที่มา : blognone.com

กลับขึ้นด้านบน