TECHNOLOGY UPDATE :

Windows 10 รุ่นหน้าจะมีฟีเจอร์ Windows AI Platform

ข่าวไอที ไมโครซอฟท์ประกาศในงาน Build 2018 ว่า Windows 10 อัพเดตตัวหน้า (Redstone 5 ช่วงปลายปี) จะมีฟีเจอร์ใหม่คือ Windows AI Platform สำหรับประมวลผล machine learning ด้วยจีพียู

Windows 10 รุ่นหน้าจะมีฟีเจอร์ Windows AI Platform
ตัวอย่างการใช้งานที่ไมโครซอฟท์นำมาเสนอคือการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม เริ่มจาก Azure Machine Learning บนคลาวด์เพื่อเทรนโมเดล จากนั้นส่งโมเดลไปดีพลอยในอุปกรณ์ IoT ผ่านกระบวนการของ Azure IoT Edge

การประมวลผลจะเกิดขึ้นที่อุปกรณ์ปลายทาง (ซึ่งรัน Windows 10) เมื่อบวกกับพลังของจีพียูรุ่นใหม่ๆ และ Windows AI Platform ทำให้สามารถรันโมเดลได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ตัวอุปกรณ์ปลายทางได้เลย (Intelligent Edge) ไม่ต้องส่งกลับมาประมวลผลบนคลาวด์อีกครั้ง

ที่มา : blognone.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: