TECHNOLOGY UPDATE :

หนึ่งในคำถามไต่สวน Zuckerberg นอนโรงแรมไหน

เป็นระยะเวลา 5 ชั่วโมงที่ Mark Zuckerberg โดนบรรดาสมาชิกวุฒิสภายิงคำถามไม่ยั้งเรื่องข้อมูลผู้ใช้ Facebook หลุด มีคำถามหนึ่ง Dick Durbin สมาชิกวุฒิสภาถาม Zuckerberg ว่า สบายใจที่จะบอกไหม ว่าเมื่อคืนพักที่โรงแรมอะไร Zuckerberg ลังเลไปชั่วขณะหนึ่งก่อนจะตอบว่า ไม่

หนึ่งในคำถามไต่สวนข้อมูลหลุด, Mark Zuckerberg นอนโรงแรมไหน แต่เขาไม่ตอบ
Durbin ถามอีกว่า บอกชื่อคนที่ Zuckerberg คุยแชทด้วยในช่วงสัปดาห์นี้ได้หรือไม่ Zuckerberg ตอบว่า เขาขอไม่เปิดเผยในที่นี้

นัยสำคัญของคำถามดังกล่าวคือ ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นสิทธิของเจ้าของข้อมูลที่จะบอกหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นหลักของการไต่สวน Facebook ในวันนี้

แหล่งที่มา : blognone.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: