TECHNOLOGY UPDATE :

เว็บไซต์อนาคต จะรองรับ Touch ID และ Face ID

ข่าวไอที ปัจจุบันการเข้าถึงบริการบนเว็บไซต์ต่างๆ ผู้ใช้งานต้องป้อน Username กับ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ แต่ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีความสะดวกสบายมากขึ้น โดย The FIDO Alliance และ W3C ได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานใหม่ของ Web Authentication ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานยืนยันตัวตนได้โดยอาศัยเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ, กล้อง และ USB keys เพิ่มเติมจากการป้อนรหัสผ่านในปัจจุบัน

เว็บไซต์ในอนาคต จะรองรับ Touch ID และ Face ID แทนการป้อนรหัสผ่าน
วิธีการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนลายนิ้วมือหรือจดจำใบหน้าผ่านกล้อง นอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายมากขึ้น เพราะไม่ต้องจดจำรหัสผ่านแล้ว ยังช่วยให้บัญชีของบริการต่างๆ มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย กรณีบริการบนเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่เกิดถูกแฮกขึ้นมา

ทั้งนี้ Web Authentication มาตรฐานใหม่ เริ่มทดลองใช้แล้วกับ Firefox ส่วน Google Chrome และ Microsoft Edge จะเริ่มใช้ได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ด้าน Opera ก็มีความมุ่งมั่นที่จะนำวิธีการยืนยันตัวตนรูปแบบใหม่ไปใช้งานเช่นกัน แต่ยังไม่มีการพูดถึง Safari ของ Apple

แหล่งที่มา : flashfly.net

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: