TECHNOLOGY UPDATE :

Microsoft มีหลักสูตรสาธารณะสร้างทักษะการใช้ AI

ข่าวไอที Microsoft ได้เพิ่ม AI track ลงในหลักสูตร Professional Program ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้และประกอบด้วยหลักสูตรออนไลน์ 9 หลักสูตรซึ่งแต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาประมาณ 8 ถึง 16 ชั่วโมงในการดำเนินการและเป็นโครงการล่าสุด "โปรแกรมมีทักษะในการทำงานพร้อมและประสบการณ์ในโลกแห่งความจริงแก่วิศวกรและคนอื่นๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน AI และข้อมูลผ่านชุดหลักสูตรออนไลน์ที่มีห้องปฏิบัติการและอาจารย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง" บริษัทกล่าวในงานแถลงการณ์


หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ AI วิธีการศึกษาข้อมูลและสร้างโมเดลการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาเรียน 3 เดือนในแต่ละหลักสูตรที่แยกจากกันและแต่ละครั้งจะได้รับ 4 ครั้งต่อปี หลักสูตรโครงการสุดท้ายเป็นเวลาหกสัปดาห์และมีการเสนอสี่ครั้งต่อปี เมื่อการติดตามแบบสมบูรณ์เสร็จสิ้นนักเรียนจะได้รับใบรับรองดิจิทัล อย่างไรก็ตามเพื่อรับเครดิตสำหรับแต่ละหลักสูตรผู้สมัครจะต้องซื้อใบรับรองที่ผ่านการรับรองจาก edX.org ซึ่งเป็นเจ้าภาพของโปรแกรม

ด้วยการที่ บริษัทต่างๆให้ความสำคัญกับ AI ทำให้การสร้างทักษะ AI เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ที่ต้องการทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ บริษัทที่จะต้องรับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้าน AI มากขึ้นเนื่องจากความพยายามในการพัฒนาของพวกเขาขยายตัว "AI มีความสำคัญมากขึ้นในการออกแบบและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเราและนั่นก็เป็นความจริงสำหรับลูกค้าของเราด้วย" นายซูซานดัมผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Microsoft กล่าวในแถลงการณ์ว่า "พื้นฐานเราทุกคนมีความสนใจในการพัฒนาความสามารถที่สามารถสร้างเข้าใจและออกแบบระบบที่มี AI เป็นองค์ประกอบหลัก"

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: