TECHNOLOGY UPDATE :

การสแกนความเสี่ยงของโรคหัวใจผ่านการสแกนตา

ข่าวไอที บริษัทด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์ Alphabet ได้ประกาศโครงการต่างๆมากมายตั้งแต่ การพัฒนาสมาร์ทวอชที่ทำขึ้นเพื่อการศึกษาด้านการแพทจนถึงการผลิตยุงที่ติดเชื้อเพื่อยับยั้งการแพร่พันธุ์ของประชากรยุง ในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ทางทีมนี้ได้มีโครงการใหม่ขึ้นมานั่นก็คือ การประเมินความเสี่ยงของโรคหัวใจโดยการสแกนตาของผู้ป่วย

การสแกนความเสี่ยงของโรคหัวใจผ่านการสแกนตา
ตามเอกสารงานวิจัยที่ได้ออกมาในวันนี้ผ่านเว็ปไซต์ Nature นักวิจัยได้อธิบายถึงวิธีการของพวกเขาว่าอัลกอริทึม AI จะทำการประเมินผ่านการสแกนตาและหลังจากที่ได้เพิ่มการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรเข้าไปแล้วมันก็สามารถที่จะคาดการณ์ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจจากปัจจัยต่างๆเช่น อายุ, เพศ และความดันเลือด นี่อาจจะนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ง่ายและรวดเร็วกว่าการทดสอบผ่านเลือดโดยมีความแม่นยำที่เท่ากัน

การสแกนความเสี่ยงของโรคหัวใจผ่านการสแกนตา
สำหรับการศึกษานี้ยังมีข้อจำกัดอยู่ เนื่องจากมีการสำรวจภาพดวงตาด้วยมุมมองแบบ 45 องศาเท่านั้น การวิจัยเพิ่มเติมจะช่วยแก้ปัญหาว่าจะต้องปรับภาพจำลองให้ใหญ่ขึ้นหรือน้อยลง นอกจากนั้นยังต้องใช้ชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้เชิงลึก หรือจะพูดได้ว่างานวิจัยนี้ยังไม่พร้อมสำหรับการทดสอบผ่านทางคลินิค แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าคาดหวังสำหรับการประเมินผลที่ดียิ่งขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้นต่อสุขภาพหัวใจของผู้ป่วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: