TECHNOLOGY UPDATE :

น้ำให้บริสุทธิอาจจะเป็นทางออกสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

ข่าวไอที มนุษยชาติอาจจะต้องการ แบตเตอรี่ลิเธียมเป็นจำนวนมากหากรถยนตร์ไฟฟ้ากลายเป็นพาหนะหลักแทนรถยนตร์ที่ใช้น้ำมัน ซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาใหญ่เพราะแร่ลิเธียมที่ได้จากการทำเหมืองนั้นค่อนข้างจะมีจำกัด ทำให้มีแนวคิดในการแก้ปัญหาต่างๆออกมาอย่างมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนทะเลให้การเป็นเหมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทางนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคนิคการกลั่นน้ำทะเลซึ่งจะใช้โครงสร้างอินทรีย์โลหะ (โครงสร้างคล้ายฟองน้ำที่มีพื้นที่ผิวสูง) พร้อมกับรูความเล็กขนาดนาโนเมตรเพื่อจับลิเธียมไอออนในขณะที่ทำการกรองน้ำทะเลให้บริสุทธิ์ไปพร้อมๆกัน โดยวิธีนี้ได้เลียนแบบการทำการของเยื่อหุ้มเซลในการคัดแยกและนำไอออนออกจากร่างกาย โดยทิ้งเจ้าลิเธียมไว้ในขณะที่ผลิตน้ำที่สามารถดื่มได้

การทำน้ำให้บริสุทธิอาจจะเป็นทางออกสำหรับการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมาก
แม้ว่าแนวคิดการสกัดลิเธียมจะไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่มันกลับมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูง โดยผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องสูบน้ำหรือใช้สารเคมีอันตรายใดๆ ซึ่งแทนที่จะทำการทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อหาแหล่งของแร่ ทางผู้ผลิตแบตเตอรี่เพียงแค่ใช้ตัวกรองดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ที่ตอนนี้เกิดมลพิษในน้ำเป็นจำนวนมาก

สำหรับวิธีการนี้ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะพร้อมสำหรับการใช้งานจริง ซึ่งหากแนวคิดนี้ถูกพิสูจน์ถึงในระดับที่สามารถใช้ได้จริงแล้ว โลกนี้ก็คงจะมีแร่ลิเธียมเพียงพอต่อการสร้างรถยนต์ไฟฟ้า, มือถือ และ อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ทั้งหลาย นอกจากนั้นยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการสร้างสิ่งเหล่านี้อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: