Facebook Twitter
gPlus 

DEPA ส่งของขวัญปีใหม่ 2561 ตอบแทนทุกภาคส่วน ผ่าน 3 ภารกิจ


จากความพยายามขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ผ่านการเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร กฎหมายและมาตรการกระตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาประยุต์ใช้ในภาคธุรกิจและชีวิตประจำวัน รวมถึงความพยายามผลักดันให้ทุกหมู่บ้านในประเทศไทยสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงนั้น ได้รับความร่วมมือและผลตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้นทางรัฐบาลอยากมอบของขวัญ ปีใหม่ 2561 เพื่อตอบแทนทุกภาคส่วน ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหนึ่งในหน่วยงานดังกล่าว คือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA


ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า สำหรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DEPA ได้มอบของขวัญผ่าน 3 ภารกิจสำคัญ ประกอบด้วย มอบโอกาสทางธุรกิจให้นักศึกษาไทย 1,000 ราย เพื่อปูทางสู่การเป็น Digital Startup โดยมอบ DEPA Startup Voucher มูลค่าถึงรายละ 50,000 บาท เป็นการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนในลักษณะเงินให้เปล่า (grant) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล สำหรับการดำเนินการจัดทำแผนของโครงการโดยละเอียด นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการและขอเข้ารับการพิจารณาได้กว่า 1,000 ราย ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาร่วมโครงการจะได้รับ DEPA Startup Voucher มูลค่ารายละ 50,000 บาท

ต่อมา มอบของขวัญแห่งอนาคต คือ การสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่เยาวชนและคนไทย ด้วย DEPA Literacy voucher กว่า 1,000 รายๆ ละ 10,000 บาท เป็นมาตรการสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนและแรงงานไทยที่ต้องการ Up - Skill/Re - Skill เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถทดสอบประเมินเพื่อได้รับประกาศนียบัตรระดับสากล โดยจะมอบ DEPA Literacy voucher มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย จำนวน 1,000 voucher สามารถติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้

ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า ส่วนภารกิจสุดท้าย คือ DEPA มอบโอกาสด้านการเรียนรู้เป็นของขวัญปีใหม่แก่กลุ่มผู้พิการไทย ด้วย DEPA Literacy voucher กว่า 200 รายๆ ละ 10,000 เพื่อใช้ในการอบรมและพัฒนาทักษะด้าน digital literacy ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ การทำงาน การดำเนินธุรกิจ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ พัฒนาให้มีศักยภาพความสามารถด้านดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถทดสอบประเมินเพื่อได้รับประกาศนียบัตรระดับสากล มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย

"หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล www.depa.or.th/th/homeหรือ โทร 0 2141 7101 สุดท้ายหวังว่าทั้ง 3 ภารกิจหลักที่ DEPA ได้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 จะถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยเชื่อว่าของขวัญดังกล่าวจะเป็นส่วนกระตุ้นการเติบโตของตลาด รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไปพร้อมกัน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0" ดร.ณัฐพล กล่าว

กลับขึ้นด้านบน