TECHNOLOGY UPDATE :

ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(Digital CEO)รุ่นที่ 1

ข่าวไอที ด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจและกระบวนการทางสังคมอย่างมาก การเปลี่ยนแปลง

ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1
อย่างก้าวกระโดดนี้ ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับผู้บริหารซึ่งต้องเป็นผู้นำในการพาองค์กรและประเทศชาติไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้จัดหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1" โดยมุ่งหวังที่จะสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Economy

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรขององค์กรจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเชิงนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในทุกระดับ ซึ่งเป็นหลักการที่ตรงกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโลก

DEPA ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนากลุ่มผู้บริหาร ซึ่งเป็นเหมือนกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และที่สำคัญคือการมี "Digital Mindset" ที่เป็นกรอบแนวคิดในการสนับสนุนการสร้างระบบ และการทำงานแบบดิจิทัล เพื่อการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและพนักงานในยุคดิจิทัล เพราะถ้าหัวเรือใหญ่อย่างผู้บริหารไม่คิดเปลี่ยนให้รับกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามา ก็เสมือนกับองค์กรนั้นสกัดกั้นการเติบโตของตนเองอย่างสิ้นเชิง เมื่อเทรนด์ของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นไม่เคยหยุดนิ่งและมีแต่จะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของ "Digital CEO" หรือ หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล รุ่นที่ 1

ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจสอบถามมาเป็นจำนวนมาก โดยความพิเศษของหลักสูตรการได้รับเกียรติจาก เหล่ากูรู ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร อาทิ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี, ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คุณจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน, คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฟร์ วัน วัน จำกัด, คุณเรืองโรจน์ พูนผล ผู้ก่อตั้งสถาบัน Disrupt University, คุณสมหวัง เลิศไพบูลศรี ผู้จัดการPaypal ประจำประเทศไทย รวมถึงผู้บริหาร จากกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยและภาคพื้นอินโดจีน และอีกมากมายรวมกว่า 40 ท่าน ที่มาพร้อมประเด็นและประสบการณ์ที่น่าสนใจฯลฯ

"เชื่อมั่นว่าผลจากการเข้าร่วมอบรมนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสังเคราะห์ความหลากหลายของเศรษฐกิจและสังคมไทยในด้านต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจ อีกทั้งการศึกษาจากกรณีศึกษาจริงเชิงปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจะเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอนาคตอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้มีเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความคิดเห็นและ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กันอย่างกว้างขวางในสถานการณ์จริง ผู้สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ www.depa.or.th/digitalCEOหรือโทร 0 2141 7101"ดร.ณัฐพล กล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: