Facebook Twitter
gPlus 

เซปทิลเลียนเปิดให้ Thai3DP เป็น Open Community


ข่าวไอที วันนี้ บริษัท เซปทิลเลียน เปิดให้ www.thai3dp.comเป็น Open Community หรือชุมชนแบบเปิดสำหรับพูดคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ได้แล้วอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารนาย วรวรรธน์ วรรธนะโกวินท์ และนางกันฐญา วรรธนะโกวินท์ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มตัว จึงมองเห็นโอกาสในการส่งเสริมเพื่อยกระดับศักยภาพคนไทยให้เทียบเท่าต่างชาติได้

เซปทิลเลียนเปิดให้ Thai3DP เป็น Open Community
จากประสบการณ์นับหลายปีที่บริษัท เซปทิลเลียน ได้เก็บเกี่ยวทำให้พบว่าความต้องการพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้เครื่องพิมพ์สามมิตินั้นสูงขึ้นทุกปี และเนื่องจากวงการสามมิติยังคงไม่เปิดกว้างมากนัก ซึ่งก่อให้เกิดข้อจำกัดหลาย ๆ อย่างในขณะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีขึ้นทุกวัน

นายวรวรรธน์ วรรธนะโกวินท์ ผู้บริหารบริษัท เซปทิลเลียน จำกัด อธิบายว่า "เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการพิมพ์สามมิติที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ประกอบกับคนไทยมีศักยภาพในการออกแบบสามมิติที่ดีมาก เพียงแต่การเข้าถึงนั้นยังแคบมากอยู่ การเปิดให้มี Open Community จะช่วยส่งเสริมและยกระดับให้คนไทยเทียบเท่าต่างชาติได้มากขึ้น และทั้งนี้การเปิดให้ผู้ใช้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ ความคิดเห็นได้นั้น ก็จะช่วยให้เราสามารถก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างงดงาม"

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของการเปิดให้ใช้ Thai3DP ก็เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ ผู้สนใจและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ข้อมูล และแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ ได้โดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยนใด ๆ นอกจากนี้ Thai3DP ยังเปิดกว้างสำหรับผู้ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ และกลุ่มผู้สนใจชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน

กลับขึ้นด้านบน