TECHNOLOGY UPDATE :

เอคเซนเชอร์ขึ้นแท่นผู้นำระบบปฏิบัติการพลังงาน

ข่าวไอที เอคเซนเชอร์ (ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ACN) ได้รับตำแหน่งผู้นำกลุ่ม "ผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มชั้นแนวหน้า" (As-a-Service Winner's Circle) ทั้งในด้านปฏิบัติการและนวัตกรรม จัดอันดับโดยสำนักวิจัย HfS ในการสำรวจระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรมพลังงานปี 2017 (HfS Research 2017 Energy Operations Blueprint) ซึ่งความโดดเด่นของเอคเซนเชอร์ในกลุ่มผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการแก่อุตสาหกรรมพลังงาน 13 รายคือ การทำผลงานได้ดีที่สุดในมิติต่าง ๆ ด้านนวัตกรรมและการปฏิบัติการให้บริการ

เอคเซนเชอร์ขึ้นแท่นผู้นำผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการพลังงาน
รายงานฉบับนี้ได้วิเคราะห์ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ การให้บริการด้านกระบวนการทางธุรกิจ (BPS) บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวิศวกรรม ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ทั้งที่อยู่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ผู้ให้บริการที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างเอคเซนเชอร์ ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าในการทำงานร่วมกัน และการลงทุนกับอนาคตเพื่อสร้างทาเลนต์และเทคโนโลยี ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าการบริการได้ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป นอกจากนี้ กลุ่มผู้ให้บริการชั้นแนวหน้ายังมีคุณลักษณะตามแบบอย่างเศรษฐกิจแห่งการให้บริการผ่านแพล็ตฟอร์ม (As-a-Service economy) ถึง 8 ประการ ช่วยให้จัดหาและบริหารทรัพยากรได้อย่างยืดหยุ่น สามารถส่งมอบบริการได้สำเร็จตามต้องการ

นายนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าว "เรายินดีและภูมิใจในความสำเร็จที่ได้ตำแหน่งผู้นำตลาดในรายงานฉบับนี้ เป็นการรับรู้ถึงสิ่งที่เราทำมาตลอดในการช่วยให้ลูกค้ากิจการพลังงานก้าวผ่านความท้าทายต่าง ๆ และเป็นบทพิสูจน์วิสัยทัศน์ที่เรามีต่ออนาคตของอุตสาหกรรม ความมุ่งมั่นของเราในการผลักดันนวัตกรรมอันล้ำหน้าให้เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ด้วยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ ผนวกกับการเน้นที่ความร่วมมือและสร้างผลงานด้วยกัน ทำให้เอคเซนเชอร์มีความพร้อมเหมาะสมในการทำงานให้สำเร็จและตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นในการขยายขอบข่ายและพัฒนาขีดความสามารถ รวมทั้งบริการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เสริมแกร่งด้านเทคโนโลยี โซลูชั่นที่ให้บริการผ่านแพล็ตฟอร์ม (As-a-Service solutions) และสะสมสินทรัพย์ที่เป็นแพลตฟอร์มต่าง ๆ"

รายงานฉบับนี้กล่าวถึงเอคเซนเชอร์ในด้านความเชี่ยวชาญที่รู้ลึกในอุตสาหกรรม ขีดความสามารถด้านต่าง ๆ วิสัยทัศน์ในอุตสาหกรรม การร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และความสำเร็จในการวางระบบขนาดใหญ่และบริการด้านกระบวนการทางธุรกิจ (BPS) นอกจากนี้ เอคเซนเชอร์ยังได้รับการยกย่องในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ช่วยนำพาองค์กรของลูกค้าไปสู่ธุรกิจดิจิทัล และนำเสนอโซลูชั่นสำหรับทั้งห่วงโซ่คุณค่าโดยให้บริการผ่านแพล็ตฟอร์ม (As-A-Service model) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดต้นทุนและดำเนินงานได้ตามกำหนด

นาย เดิร์ก เออร์เบ รองประธานฝ่ายวิจัย ห่วงโซ่อุปทาน การจัดซื้อ และพลังงาน ของ HfS Research องค์กรวิจัยชั้นนำกล่าว "ในอุตสาหกรรมที่มุ่งหาโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ และประสิทธิภาพยกระดับ เอคเซนเชอร์โดดเด่นด้วยขีดความสามารถอันเหนือชั้นในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างครบวงจร ความใส่ใจที่นำมาซึ่งบริการโซลูชั่นผ่านแพล็ตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ลูกค้านำนวัตกรรมไปต่อยอดประสานกับความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ได้ อีกทั้งยังสานต่อลงทุนอย่างจริงจังด้านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อผลักดันให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจแก่ลูกค้า ซึ่งทั้งบรรดาลูกค้าและพันธมิตรของเอคเซนเชอร์ต่างกล่าวถึงคุณประโยชน์ของศูนย์ Energy Hubs และ Centers of Excellence ที่มีต่อการพัฒนาโซลูชั่น และการวางแผนเส้นทางการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจ"


จุดแข็งหลัก ๆ ของเอคเซนเชอร์ที่ HfS Research ระบุในรายงาน อาทิ:

ความร่วมมือกับพันธมิตร: เอคเซนเชอร์มีระบบนิเวศที่ครอบคลุมที่สุด ทั้งด้านเทคโนโลยี แพล็ตฟอร์ม ระบบอัตโนมัติ การบริการธุรกิจ และพันธมิตรในอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ รวมทั้งขยายไปสู่พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในบางด้านด้วย เอคเซนเชอร์มีการลงทุนเพื่อเสริมความสัมพันธ์ เสาะหามูลค่าทางธุรกิจ และดำเนินการเจาะตลาดร่วมกันด้วย

ความโดดเด่นด้านกระบวนการทางธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ: เอคเซนเชอร์มีส่วนแบ่งตลาดอย่างเด่นชัดในห่วงโซ่คุณค่าตลอดกระบวนการธุรกิจของอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันมายาวนาน ได้ร่วมทำโครงการใหญ่ ๆ ด้านการเงินและบัญชี จัดซื้อ และบริหารทรัพยากรบุคคล กับองค์กรหลักขนาดใหญ่

ศูนย์พัฒนาพลังงานและความเป็นเลิศ (CoEs) คือความแตกต่างที่โดดเด่น: ลูกค้าและพันธมิตรทั้งหลายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าศูนย์ CoEs แห่งนี้ ทำให้เรื่องอย่างไอโอทีและเออาร์สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง ทำให้เกิดการพัฒนาร่วมกันกับลูกค้า ผลักดันการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพแห่งโอกาสเพื่อการก้าวทัน นอกจากนี้ เอคเซนเชอร์ยังให้ลูกค้าอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเข้าถึงงานวิจัยและพัฒนาผ่านทางแล็บของบริษัทได้ด้วย

ความก้าวหน้าอย่างเด่นชัดในการปรับสู่บริการแบบ As-A-Service: เอคเซนเชอร์ให้บริการในรูปแบบ As-a-Service หรือผ่านแพล็ตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเป็นบริการใหม่ด้านดิจิทัล ส่งผลให้เกิดโมเดลการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ และโครงสร้างสัญญาการให้บริการแบบ As-a-Service

การให้ความสำคัญต่อเนื่อง กับการผนวกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างครบวงจร บริการให้คำปรึกษา การจัดการกระบวนการธุรกิจ และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมพลังงาน:บริการต่าง ๆ ในห่วงโซ่แห่งคุณค่านั้น ให้บริการโดยหน่วยงานธุรกิจที่ต่างกันไป เอคเซนเชอร์จึงเร่งขยายขีดความสามารถด้านดิจิทัลที่มีความสำคัญสำหรับบริษัท โดยการควบรวมกิจการด้านดีไซน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ และกิจการที่ปรึกษาด้านดิจิทัล เพื่อสร้างความแตกต่างทางธุรกิจในการผสมผสานกลยุทธ์ด้านดิจิทัลและนำแผนไปปฏิบัติให้เกิดผล โดยยึดแนวปรัชญาด้านดิจิทัลที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ

ผลวิจัยในรายงานฉบับนี้ ได้มาจากการทำวิจัยตลาดอย่างเจาะลึก การสัมภาษณ์กับลูกค้าและผู้ที่จัดซื้อบริการต่าง ๆ การสัมภาษณ์ฝ่ายจัดซื้อของพันธมิตร การประชุมร่วมกับผู้ให้บริการทั้งหลาย และข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ

ผู้สนใจ สามารถดูรายงาน HfS Energy Operations Blueprint Report ฉบับเต็มได้ที่ http://www.hfsresearch.com/blueprint-reports/hfs-blueprint-report-energy-operations-2017

และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของเอคเซนเชอร์สำหรับอุตสาหกรรมพลังงานได้ที่ https://www.accenture.com/nz-en/energy-index


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: