TECHNOLOGY UPDATE :

ซินเนอร์จี้ซอฟต์เปิดตัว Synergysoft BIM Total Solution

ข่าวไอที หรือ กระบวนการจำลองสารสนเทศอาคาร ในตลาดธุรกิจออกแบบก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ตัวแทนจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบชั้นนำของออโตเดสก์ในประเทศไทย และศูนย์อบรมการใช้โปรแกรมอย่างเป็นทางการของออโตเดสก์ ได้ขยายธุรกิจโดยการเพิ่มบริการ Synergysoft BIM Total Solution ซึ่งเป็นบริการด้าน BIM แบบครบวงจร ตอบสนองการขยายตัวของตลาดที่เริ่มตื่นตัวในการรับ BIM Solution ของ Autodesk ไปปรับใช้ในองค์กรมากขึ้น โดย Synergysoft BIM Total Solution จะแบ่งการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับองค์กรที่เป็นลูกค้าและระดับการพัฒนาการใช้ BIM ในช่วงต่างๆ ดังนี้

ซินเนอร์จี้ซอฟต์เปิดตัว Synergysoft BIM Total Solution
BIM Assessment Advisory บริการวางแผนการนำกระบวนการ BIM ไปใช้ในองค์กร สำรวจความพร้อมในทุกด้าน ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เหมาะสำหรับองค์กรที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น สนใจที่จะนำ BIM ไปใช้ในองค์กร เน้นความคุ้มค่าในการลงทุน

BIM Training อบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ BIM เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร ซินเนอร์จี้ซอฟต์มีหน่วยงานอบรมที่ได้มาตรฐานจาก Autodesk ในชื่อของ Synergysoft Education Center ซึ่งเป็นศูนย์อบรมอย่างเป็นทางการจากออโตเดสก์ (ATC : Authorized Training Center) โดยทีมงานวิทยากรที่มีประสบการณ์ทำงานสายวิชาชีพจริง BIM Pilot Project บริการประยุกต์ใช้ BIM ในโครงการนำร่อง ในบางองค์กรที่ยังกังวลเรื่องความเสี่ยงในการนำเอา BIM มาใช้ ลูกค้าสามารถเลือกบริการทำโครงการนำร่องก่อน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะนำไปใช้ในโครงการจริงในอนาคต การทำโครงการนำร่องจะมีประโยชน์จากการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการใช้ BIM เพื่อหา Best Practice ขององค์กรนั้นๆ

BIM Consultant บริการให้คำปรึกษาเรื่อง BIM สำหรับองค์กรที่ต้องการดำเนินการด้วยตัวเอง แต่ต้องการที่ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาที่เจอ ณ ขณะทำงาน ด้วยทีมงานจากซินเนอร์จี้ซอฟต์ที่มีประสบการณ์ การนำเสนอการแก้ปัญหาเช่น การแก้ไข Family หรือ การสร้าง Plugin เฉพาะงาน เพื่อความราบรื่นในการทำงานของลูกค้า

BIM Implementation Service บริการประยุกต์ BIM ให้เข้ากับองค์กร เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำ BIM ไฟใช้ทันที ทีมงานซินเนอร์จี้ซอฟต์จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา เป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมของลูกค้าที่รับผิดชอบ ลูกค้าจะได้รับ Template เฉพาะสำหรับองค์กรเท่านั้น

Revit Modeler Outsourcing บริการเอาท์ซอร์สพนักงานโมเดลโปรแกรมเรวิต สำหรับลูกค้าที่ต้องการกำลังคนเพื่อโมเดลอาคารบนโปรแกรมเรวิตแบบเร่งด่วน หรือบุคลากรในองค์กรยังไม่พร้อมใช้โปรแกรมเรวิตแต่ต้องส่งงานในรูปแบบไฟล์เรวิตแล้ว ทางซินเนอร์จี้ซอฟต์ยินดีให้บริการด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ ทั้งทางด้านงานสถาปัตย์ วิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบอาคารทั้งหมด

นอกจากบริการขั้นต้นที่กล่าวมาแล้ว ทางซินเนอร์จี้ซอฟต์ยังมีบริการ BIM Professional Services ซึ่งบริการเฉพาะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ BIM เช่น บริการเซอร์เวย์โดยใช้ Drone, บริการวิเคราะห์พลังงานในอาคาร (Energy Analysis), การตรวจสอบความขัดแย้งกันในแบบ (Clash Detection) เป็นต้น

ลูกค้าท่านใดสนใจในบริการข้างต้น สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.synergysoft.co.thหรืออีเมล info@synergysoft.co.th และเบอร์โทร 02-692-2575

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: