TECHNOLOGY UPDATE :

ทีโอที คว้ารางวัล Certified ในงาน Thailand Kaizen Awards 2017

ข่าวไอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย นายอินทพันธ์ หงษ์ทอง ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดยโสธร ได้รับรางวัล Certified ในงาน Thailand Kaizen Awards 2017 ของสมาคมส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่น จากผลงานการปรับปรุงคุณภาพโครงข่ายสำรองเสมือนสำหรับการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (Virtual Ring Loop) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ทีโอที คว้ารางวัล Certified ในงาน Thailand Kaizen Awards 2017
สำหรับผลงานปรับปรุงคุณภาพโครงข่ายสำรองเสมือนสำหรับการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (Virtual Ring Loop) เป็นการประดิษฐ์ชุด Control อุปกรณ์ Media Converter แบบอัตโนมัติ โดยใช้ Photo Cell ตรวจจับแสงเพื่อเช็คสถานะเคเบิลใยแก้ว เมื่อพบเคเบิลขาด ชุด Control จะสับเปลี่ยนทราฟฟิกไปใช้ Optic Fiber Cable เส้นทางสำรองอัตโนมัติ ทำให้ลูกค้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง โดยผลงานปรับปรุงคุณภาพโครงข่ายสำรองเสมือนสำหรับการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นผลงานที่มีแนวคิดเป็นตรรกะ มีความคิดสร้างสรรค์แบบเรียบง่าย ลงทุนน้อย แต่เห็นผลชัดเจน พิสูจน์ได้ เป็นผลงานปรับปรุงคุณภาพที่มีหลักการถูกต้องตามแนวทาง Kaizen คือคนหน้างานเป็นผู้คิดแก้ไขปัญหาเอง และเป็นการแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ทำอย่างต่อเนื่อง

การจัดงาน Thailand Kaizen Awards ของสมาคมส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นด้วยเทคนิค Kaizen ซึ่งเป็นเครื่องมือบริหารจัดการคุณภาพประเภทหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นด้วยตัวพนักงานเอง ก่อให้เกิดการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยที่ค่อยๆ เพิ่มพูนขึ้น และนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานปรับปรุงคุณภาพโครงข่ายสำรองเสมือนสำหรับการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัดเป็นผลงาน Kaizen ประเภท Suggestion System

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด โทรศัพท์ 02 574 9944 โทรสาร 02 574 9541

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: