TECHNOLOGY UPDATE :

กระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศความร่วมมือกับ Google ประเทศไทย “อบรมพัฒนาพลเมืองในยุคดิจิทัล”

ข่าวไอที กระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศความร่วมมือกับ Google ประเทศไทย เปิดโครงการ "อบรมพัฒนาพลเมืองในยุคดิจิทัล (Digital Citizenship Education Program)" เน้นให้ความรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต สร้างความเข้าใจกับผู้คนในแต่ละชุมชนทั่วประเทศ ต่อยอดโครงการ "เน็ตประชารัฐ" สร้างประโยชน์สูงสุด เปลี่ยนผ่านสังคมสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

กระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศความร่วมมือกับ Google ประเทศไทย “อบรมพัฒนาพลเมืองในยุคดิจิทัล”
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงความร่วมมือกับ Google ประเทศไทย ว่า โครงการ "อบรมพัฒนาพลเมืองในยุคดิจิทัล (Digital Citizenship Education Program)" นี้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านสังคมสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดย Google ประเทศไทย จะจัดหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลที่มีคุณภาพ ให้แก่ผู้จัดการชุมชนดิจิทัล หรือ Digital Community Managers ภายใต้โครงการ "เน็ตประชารัฐ" โดยผู้จัดการชุมชนดิจิทัลที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วนั้นจะมีทักษะและความรู้ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและจัดฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับคนในชุมชนชนบทนั้นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ภาครัฐได้จัดให้ และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน"

โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA หน่วยงานในสังกัด ทำงานร่วมกับ Google ประเทศไทย ในการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับ พลเมืองในยุคดิจิทัล หรือ Digital Citizenship ซึ่งจะจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิทัล เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีที่แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เลือกจะมีประโยชน์ต่อชุมชน ความปลอดภัยในการใช้งานออนไลน์ ความรับผิดชอบ และพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้งานออนไลน์ และวิธีการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์

ด้าน นายเบน คิง ผู้จัดการประจำประเทศไทย Google ประเทศไทย กล่าวว่า "ในฐานะบริษัทที่ดำเนินงานในประเทศไทย Google ประเทศไทย พร้อมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่วิสัยทัศน์ ประเทศไทย 4.0 " โดยการศึกษาเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของ Google โดยเราเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการสนับสนุนการริเริ่มของรัฐบาลเนื่องจากเราเชื่อในพลังของการศึกษาที่เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปในโลกออนไลน์นั้นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยี "

ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ Google ประเทศไทย จะเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญของรัฐบาลในการสนับสนุนและผลักดันพลเมืองของประเทศไทยให้ได้สัมผัสประสบการณ์ที่แท้จริงของ Thailand 4.0

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: